ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ DIAS NET

DIAS ΝΕΤ / Ολοκληρωμένο Σύστημα για τη βελτίωση του Στρατηγικού & Επιχειρησιακού Σχεδιασμού της Τουριστικής Πολιτικής. Σύγχρονες Δομές & Εργαλεία Δημόσιας Εξυπηρέτησης Τουριστικών Επισκεπτών.

Ακρωνύμιο: DIAS ΝΕΤ

Τίτλος έργου: Ολοκληρωμένο σύστημα για τη βελτίωση και την αναβάθμιση του στρατηγικού και επιχειρησιακού σχεδιασμού της τουριστικής πολιτικής δημιουργία σύγχρονων δομών και εργαλείων για τις δημόσιες υπηρεσίες που χρησιμοποιούνται από τους επισκέπτες.

Άξονας προτεραιότητας: 3. Ανταγωνιστικότητα & Ανθρώπινοι Πόροι.

Τομέας Παρέμβασης: 3,2 Ενθάρρυνση της Επιχειρηματικότητας & Δράσεις για την Αναδιάρθρωση της Οικονομίας

Επικεφαλής εταίρος: Οργανισμός Τουριστικής Προβολής & Μάρκετινγκ Νομού Θεσσαλονίκης

Εταίρος 2: Regional Agency of Economical Development-Blagoevgrad

Εταίρος 3: Σύλλογος Savremie

Προϋπολογισμός: 651.756,00 €

Περιγραφή: Το έργο αφορά την υποστήριξη και προώθηση της επιχειρηματικότητας στον τομέα του τουρισμού της διασυνοριακής περιοχής μέσω της δημιουργίας μιας δυναμικής πλατφόρμας όπου ζωτικής σημασίας πληροφορίες και στοιχεία, που συγκεντρώθηκαν απ 'ευθείας από τους επισκέπτες και τη τουριστική βιομηχανία θα πρέπει να ενσωματωθούν σε δυναμικούς δείκτες. Τα αποτελέσματα αυτής της διαδικασίας θα παράσχουν στον τομέα του τουρισμού και στους φορείς του τα απαραίτητα εργαλεία για ένα πιο στοχευμένο και αποτελεσματικό στρατηγικό σχεδιασμό στο μέλλον, ενισχύοντας έτσι τη δυναμική της ανάπτυξης σε ολόκληρη την περιοχή.

Στοιχεία του έργου:
Πρόσκληση αρ.:     B2
Πρωτόκολλο αριθ.:     2568
Ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης χρηματοδότησης/επιδότησης:     24/2/2012
Κωδικός χρηματοδότησης/επιδότησης:     B2.32.02

Download : Δελτίο έργου 2568