Εταιροι

Επικεφαλής Εταίρος Έργου: ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ & ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΝΟΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Ιστοσελίδα: http://www.thessaloniki.travel
Tηλ: 0030 2310 279282
Fax: 0030 2310 279283
welcome@thessaloniki.travel

PP1: REGIONAL AGENCY OF ECONOMICAL DEVELOPMENT - BLAGOEVGRAD

Ιστοσελίδα: http://www.raed-bl.org
Tηλ: 00359 888 843656
Fax: 00359 738 30080
Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.

ΕΕ2: ASSOCIATE SAVREMIE

Ιστοσελίδα: http://www.savremie.eu
Tηλ: 00359 899 806477
Fax: 00359 746 32403
Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.

ΡΟΛΟΙ-ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ

Ο ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ & ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΝΟΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ που ορίστηκε ως Επικεφαλής Εταίρος, έχει τη συνολική ευθύνη για το σύνολο του έργου (χρηματοδότηση, υπογραφή της σύμβασης, παρακολούθηση εφαρμογής, υποβολή εκθέσεων προόδου, φροντίδα για την επιλεξιμότητα των δαπανών, μεταφορά κεφαλαίων και καταγραφή και αποθήκευση των δικαιολογητικών).
Ο Περιφερειακός Οργανισμός Οικονομικής Ανάπτυξης του Blagoevgrad και ο Σύλλογος "Savremie" είναι υπεύθυνοι για τις πράξεις που τους έχουν ανατεθεί, για την ποιοτική και έγκαιρη υποβολή των αντίστοιχων παραδοτέων και τη χρηστή διαχείριση των κονδυλίων που τους διατίθενται.
Η κατανομή των πακέτων εργασίας και των δράσεων λαμβάνει υπόψη τις απαιτήσεις του έργου, το έντονο ενδιαφέρον τους για μια συγκεκριμένη δράση ή περιοχή, αλλά και την δυνατότητα του κάθε εταίρου για την υποστήριξη της υλοποίησης.

Υπό την προϋπόθεση της κοινής εφαρμογής, ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην κατανομή των καθηκόντων κατά τρόπο ώστε όλοι οι εταίροι να συμβάλλουν σε κάθε πακέτο εργασίας με το να καθίστανται υπεύθυνοι για συγκεκριμένες ενέργειες ενός πακέτου, χωρίς όμως να υπάρχει επικάλυψη των καθηκόντων τους. Ιδιαίτερα, o Οργανισμός Τουρισμού και Μάρκετινγκ Θεσσαλονίκης, λόγω της προηγούμενης εμπειρίας σε έργα και της δομής του, είναι υπεύθυνος για το πακέτο εργασίας ‘διαχείριση και συντονισμός’ όπου μοιράζεται τις συναντήσεις έργου με τους εταίρους του, για το πακέτο εργασίας ‘πληροφόρηση και δημοσιότητα’ όπου μοιράζεται κάποιες προωθητικές ενέργειες, καθώς και για το πακέτο εργασίας ‘διάλογος αγοράς και ενδιαφερόμενων’. Στο τελευταίο, όλοι οι εταίροι συμμετέχουν στην προετοιμασία και τη λειτουργία της πλατφόρμας, συμβάλλοντας στο μέτρο των δυνατοτήτων τους. Ο Περιφερειακός Οργανισμός Οικονομικής Ανάπτυξης του Blagoevgrad είναι υπεύθυνος για το πακέτο εργασίας ‘Κέντρο κατάρτισης για τα Κοινωνικά Μέσα & Δικτύωσης’, αν και όλοι οι εταίροι μοιράζονται εξίσου τη καθοδήγησή του.

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ