Π.Ε. 3 ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

Π.Ε. 3   ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΔΡΑΣΗ 3.1. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ
Παραδοτέο 3.1.1. Αξιολόγηση της υφιστάμενης κατάστασης στον τουρισμό:
Παραδοτέο 3.1.2. Συνάντηση για τη διαμόρφωση του έργου

ΔΡΑΣΗ 3.2. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ
Παραδοτέο 3.2.1. Γραφείο Ερευνών
Παραδοτέο 3.2.2. Μελέτη δεικτών ικανοποίησης και τάσεων των επαγγελματιών του τουρισμού και των επισκεπτών
Παραδοτέο 3.2.3. Εξειδικευμένα εργαλεία για την στατιστική ανάλυση και αποτίμηση των δεικτών ικανοποίησης και τάσεων των επαγγελματιών του τουρισμού και των επισκεπτών

ΔΡΑΣΗ 3.3. ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
Παραδοτέο 3.3.1. Έρευνα στους επαγγελματίες του τουρισμού
Παραδοτέο 3.3.1. Έρευνα στους επισκέπτες
Παραδοτέο 3.3.2. Τελική Μελέτη Αποτίμησης του τουριστικού τομέα

ΔΡΑΣΗ 3.4. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ, ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ, ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΤΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ.
Παραδοτέο 3.4.1. Ανάπτυξη λογισμικού
Παραδοτέο 3.4.2. Πιλοτική εφαρμογή λογισμικού
Παραδοτέο 3.4.3. Διασύνδεση λογισμικού

ΔΡΑΣΗ 3.5. ΤΡΟΦΟΔΟΤΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΜΕ ΤΑ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ – ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΩΝ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ.
Παραδοτέο 3.5.1. Ολοκληρωμένα δίκτυα συνεργασίας των εμπλεκομένων στον τομέα του τουρισμού
Παραδοτέο 3.5.2. Εκπαίδευση των βασικών χειριστών της πλατφόρμας
Παραδοτέο 3.5.3. Ανάλυση και αξιολόγηση των δεδομένων

draseis

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

BAROMETRO
METRITIKA ERGALEIA
TILEFONIKI EKSIPIRETISI