Π.Ε.4 ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ

Π.Ε.4 ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (ΤΠΕ) ΚΑΙ ΝΕΩΝ ΕΝΝΟΙΩΝ ΣΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ

ΔΡΑΣΗ 4.1. ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΩΝ SOCIAL MEDIA ΚΑΙ ΤΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ ΣΤΗ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 
Παραδοτέο 4.1.2. Εκπαίδευση  στις «Βασικές Έννοιες της Κοινωνικής Δικτύωσης και των Social Media στον Τομέα του Τουρισμού»
Παραδοτέο 4.1.2. Εκπαίδευση  στην «Αξιοποίηση των ΤΠΕ στον τομέα του τουρισμού»

ΔΡΑΣΗ 4.2. ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΙΚΡΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Παραδοτέο 4.2.1 Εκπαίδευση σε θέματα «Προβολής τουριστικού προϊόντος, branding και Διαχείρισης Τουριστικών Προορισμών»
Παραδοτέο 4.2.2. Εκπαίδευση με θέμα «Δικτύωση, συνέργιες & clustering και η προστιθέμενη αξία τους στην ανάπτυξη του τουρισμού»
Παραδοτέο 4.2.3. Ανταλλαγή τεχνογνωσίας μέσω του δικτύου

draseis

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

BAROMETRO
METRITIKA ERGALEIA
TILEFONIKI EKSIPIRETISI